*सहाय्यक पोलीस अधीक्षक तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी , वरोरा मा. नयोमी साटम यांची अवैध रेती माफिया वर धड़क कारवाई।*

0
43

====================≠=====

 *वरोरा*

===========================

२६/०४/२०२४ रोजी प्राप्त गोपनिय माहितीवरून मा. नयोमी साटम, सहाय्यक पोलीस अधिक्षक, तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी, वरोरा यांनी त्यांचे अधिनस्त पोलीस कर्मचारी व पोलीस स्टेशन, वरोरा येथील सपोनि/विनोद जांभळे व त्यांचे सोबतचे पोलीस कर्मचारी यांचे संयुक्त विद्यमाने सकाळी ०९.०० वा. सुमारास मौजा तुळाणा आणि करंजी येथील वर्धा नदी पात्रातील रेती घाटात छापा घालुन रेती या गौण खनिजाचे अवैद्य उत्खनन करणारे ५ ट्रॅक्टर सोबत जोडलेले ट्रॉलीसह ज्यात रेती भरून असलेले आणि ट्रॅक्टर धारक व चालकांनी एकमेकांसोबत घटनेदरम्यान संपर्क करणेकरीता वापरलेले ०३ मोबाईल फोन असा एकुण ३५,३८,०००/- रूपये (पस्तीस लाख अडोतीस हजार रूपये) चा मुद्देमाल जप्त केलेला असुन ट्रॅक्टर चालक आणि मालक-१) नितेश वामन पिंगे, २) मुकेश चांदेकर, ३) विजय आनंदराव मारेकर, ४) राजा थैम, ५) विकास जानकीराम पंधरे, ६) आसिफ थैम, ७) भालचंद्र महादेव पिंपळशेंडे, ८) राजु गंधारे, ९) संजय मारोती खांडेकर आणि १०) विक्की गंधारे, अशा एकुण १० आरोर्पीविरूध्द कलम ३७९,३४ भा.दं. वि. सहकलम ४८ महाराष्ट्र महसुल अधिनियम प्रमाणे गुन्हा नोंद करन्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे सदर रेती घाट रेती उपसा करणेकरीता शासन स्तरावरून मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर यांचे आदेशाने लीलाव झालेले नाही. तरी सुध्दा यातील आरोपींनी संगणमताने मोठ्या प्रमाणात रेतीचे उत्खनन करून ट्रॅक्टरसोबतचे ट्रॉलीमध्ये भरतांना मिळुन आलेले आहेत. तसचे रेती तस्करांकडुन रात्री अपरात्री रेती भरलेले ट्रॅक्टर लोकवस्तीतुन भरधाव घेवुन जात असल्याने व वारंवार होत असलेले चोरटे रेती वाहतुकीचे वाहनांमुळे नदी पत्राची व रस्त्यांची दुरावस्था होत असल्यामुळे वरोरा येथील सामान्य नागरिक त्रस्त झालेले आहेत व स्वतः पुढे येवुन रेती तस्करांविरूध्द कार्यवाही करन्यास सहकार्य करीत आहेत. अशाच प्रकारे नागरिकांचे सहकार्यातुन मा. नयोमी साटम, सहाय्यक पोलीस अधिक्षक, तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी, वरोरा यांनी कायदेशिर कार्यवाही केलेली आहे. सदर कार्यवाही करीता सपोनि/विनोद जांभळे तसेच किशोर बोढे, दिपक मोडक, विशाल राजुरकर, विठ्ठल काकडे आणि नितीन तुराळे अशा पोलीस कर्मचारी यांनी मोलाचे सहकार्य केलेले आहे. सदर प्रकरणात पुढील कार्यवाही करीता अहवाल महसुल विभागाकडे पाठविन्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे भविष्यात रेती तस्करांकडुन अवैद्यरित्या रेती उत्खनन किंवा वाहतुक केल्यास कठोर कायदेशिर कार्यवाही करन्यात येईल, अशी चेतावणी पोलीस विभागाकडुन देन्यात आली आहे.            =======≠==================                   *”हँलो चांदा न्यूज “, करिता जिल्हा प्रतिनिधी, राजूरा गढ़ चांदूर तालुका प्रतिनिधींची नियुक्ती करणे आहे. इच्छुक प्रतिनिधीने संपर्क साधावा.* ==========================

संपादक :- शशि ठक्कर , 9881277793,9022199356
उपसंपादक:- विनोद शर्मा , वरोरा। 9422168069,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here